Doç. Dr. ÖMER ESEN NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Doç. Dr. ÖMER ESEN

T: (0282) 250 2863

M oesen@nku.edu.tr

W oesen.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm:Maliye
Ana Bilim Dalı:Maliye Anabilim Dalı
Doktora
Üniversite: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:İKTİSAT POLİTİKASI (DR)
Öğrenim Yılları: 2009-2013
Tez: Sürdürülebilir büyüme bağlamında Türkiyenin enerji açığı sorunu: 2012-2020 dönemi enerji açığı projeksiyonu (2013)
Yüksek Lisans
Üniversite: KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:İKTİSAT POLİTİKASI (YL) (TEZLİ)
Öğrenim Yılları: 2005-2008
Tez: Türkiye’de kısa vadeli sermaye hareketlerinin başlıca iktisadi değişkenler üzerine etkisi (2008)
Lisans
Üniversite: KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:İKTİSAT BÖLÜMÜ / İKTİSAT PR. (İÖ)
Öğrenim Yılları: 2000-2005
Tez:
Akademik Görevler
Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / MALİYE BÖLÜMÜ / MALİYE ANABİLİM DALI
2018-
Dr. Öğr. Üyesi MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADI VE İDARI BILIMLER FAKÜLTESI / İKTİSAT / İKTİSAT POLİTİKASI
2013-2018
Araş. Gör. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / İKTİSAT POLİTİKASI (DR)
2010-2013
Araş. Gör. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İKTİSAT BÖLÜMÜ / İKTİSAT POLİTİKASİ ANABİLİM DALI
2009-2010
İdari Görevler
Anabilim Dalı Bşk. TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ İDRİ BİİMLER FAKÜLTESİ / MALİYE
2019-
Bölüm Bşk. TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / MALİYE BÖLÜMÜ - MALİYE PR.
2019-
Arş. Uy. Merkezi Müdürü MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ
BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR-YAYINLAR VE PROJELER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
2017-2018
Enstitü Müdür Yrd. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
2014-2018
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı / Maliye
Mali İktisat
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. YILDIRIM D. Ç., ÇEVİK E. İ., ESEN Ö., Time-varying volatility spillovers between oil prices and precious metal prices, Resources Policy, vol. 68, pp. 101783, 2020.
Özgün Makale SSCI Erişim Linki
2. ESEN Ö., YILDIRIM D. Ç., YILDIRIM S., Threshold effects of economic growth on water stress in the Eurozone, Environmental Science and Pollution Research, vol. 27, pp. 31427-31438, 2020.
Özgün Makale SSCI Erişim Linki
3. AYDIN C., ESEN Ö., AYDIN R., Is the ecological footprint related to the Kuznets curve a real process or rationalizing the ecological consequences of the affluence? Evidence from PSTR approach, Ecological Indicators, vol. 98, pp. 543-555, 2019.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
4. AYDIN C., ESEN Ö., Does too much government spending depress the economic development of transition economies? Evidences from dynamic panel threshold analysis, Applied Economics, vol. 51, pp. 1666-1678, 2019.
Özgün Makale SSCI Erişim Linki
5. AYDIN C., ESEN Ö., Optimal Tax Revenues and Economic Growth in Transition Economies: A Threshold Regression Approach, Global Business and Economics Review, vol. 21, pp. 246-265, 2019.
Özgün Makale SCOPUS Erişim Linki
6. AYDIN C., ESEN Ö., Does the level of energy intensity matter in the effect of energy consumption on the growth of transition economies? Evidence from dynamic panel threshold analysis, Energy Economics, vol. 69, pp. 185-195, 2018.
Özgün Makale SSCI Erişim Linki
7. AYDIN C., ESEN Ö., Reducing CO2 emissions in the EU member states: Do environmental taxes work?, Journal of Environmental Planning and Management, vol. 61, pp. 2396-2420, 2018.
Özgün Makale SSCI Erişim Linki
8. ESEN Ö., BAYRAK M., Does more energy consumption support economic growth in net energy-importing countries?, Journal of Economics, Finance and Administrative Science, vol. 22, pp. 75-98, 2017.
Özgün Makale SCOPUS Erişim Linki
9. AYDIN C., ESEN Ö., Inflationary Threshold Effects in the Relationship between Unemployment and Economic Growth: Evidence from Turkey, International Journal of Economic Perspectives, vol. 11, pp. 88-97, 2017.
Özgün Makale SCOPUS Erişim Linki
10. AYDIN C., ESEN Ö., Does Too Much Energy Consumption Harm Economic Growth for Turkish Republics in The Transition Process? New Evidence on Threshold Effects, International Journal of Energy Economics and Policy, vol. 7, pp. 34-43, 2017.
Özgün Makale SCOPUS Erişim Linki
11. ESEN Ö., AYDIN C., AYDIN R., Inflation Threshold Effect on Economic Growth in Turkey, Journal of Advanced Research in Law and Economics, vol. 7, pp. 1983-1993, 2016.
Özgün Makale SCOPUS Erişim Linki
12. AYDIN C., ESEN Ö., The Threshold Effects of Current Account Deficits on Economic Growth in Turkey Does the Level of Current Account Deficit Matter, International Journal of Trade, Economics and Finance, vol. 7, pp. 186-193, 2016.
Özgün Makale ProQuest, DOAJ , EBSCO Erişim Linki
13. AYDIN C., ESEN Ö., Threshold Effects of Energy Consumption on Economic Growth in Turkey, Journal of Environmental Management and Tourism, vol. 7, pp. 370-382, 2016.
Özgün Makale SCOPUS
14. AYDIN C., ESEN Ö., BAYRAK M., Inflation and Economic Growth: A Dynamic Panel Threshold Analysis for Turkish Republics in Transition Process, Procedia - Social and Behavioral Sciences, vol. 229, pp. 196-205, 2016.
Özgün Makale Web of Science Erişim Linki
15. ESEN Ö., Security of the Energy Supply in Turkey Prospects Challenges and Opportunities, International Journal of Energy Economics and Policy, vol. 6, pp. 281-289, 2016.
Özgün Makale SCOPUS Erişim Linki
16. ESEN Ö., BAYRAK M., Kamu Harcamaları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi Geçiş Sürecindeki Türk Cumhuriyetleri Üzerine Bir Uygulama, Bilig, vol. 19, pp. 231-248, 2015.
Özgün Makale SSCI Erişim Linki
17. BAYRAK M., ESEN Ö., Examining the Validity of Wagner s Law in the OECD Economies, Research in Applied Economics, vol. 6, pp. 1-16, 2014.
Özgün Makale EBSCOhost, EconLit Erişim Linki
18. BAYRAK M., ESEN Ö., Forecasting Turkey s Energy Demand Using Artificial Neural Networks Future Projection Based on an Energy Deficit, Journal of Applied Economic Sciences, vol. 9, pp. 191-204, 2014.
Özgün Makale SCOPUS Erişim Linki
19. BAYRAK M., ESEN Ö., Examining the Policies in Turkey That Have Been Implemented During the Structural Reform Process from the Standpoint of Growth Unemployment, International Journal of Economics and Finance, vol. 5, pp. 134-150, 2013.
Özgün Makale EBSCOhost, EconLit, ProQuest Erişim Linki
20. BAYRAK M., ESEN Ö., The Analysis of Turkey from the Viewpoint of the Foreign Debt Structure and the Impact of the Foreign Borrowing on Economic Growth, International Research Journal of Finance and Economics, vol. 2012, pp. 24-43, 2012.
Özgün Makale SCOPUS Erişim Linki
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. AYDIN C., ESEN Ö., The Validity of the Environmental Kuznets Curve Hypothesis for CO2 Emissions in Turkey: New Evidence from Smooth Transition Regression Approach, Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute, cilt 14, ss. 101-116, 2017.
Özgün Makale TR DİZİN Erişim Linki
2. ESEN Ö., BAYRAK M., Enerji Açığının Belirleyicilerinin Teorik Perspektiften İncelenmesi, Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt 3, ss. 45-61, 2015.
Özgün Makale TR DİZİN Erişim Linki
3. ÜÇAY K., ESEN Ö., BIST 100 (XU100) Endeksinde Doğrusal Dışı Yapılar, Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, cilt 10, ss. 143-167, 2015.
Özgün Makale INDEXCOPERNICUS, EBSCO Publishing Erişim Linki
4. BAYRAK M., ESEN Ö., Türkiye nin Enerji Açığı Sorunu ve Çözümüne Yönelik Arayışlar, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt 28, ss. 139-158, 2014.
Özgün Makale TR DİZİN Erişim Linki
5. ESEN Ö., Türkiye de Döviz Kuru Belirsizliğinin İhracat Üzerine Etkisi, Finans Politik Ekonomik Yorumlar, cilt 49, ss. 89-99, 2012.
Özgün Makale TR DİZİN Erişim Linki
6. BAYRAK M., ESEN Ö., Bütçe Açıklarının Cari İşlemler Dengesi Üzerine Etkileri İkiz Açıklar Hipotezinin Türkiye Açısından Değerlendirilmesi, Ekonomik Yaklaşım Dergisi, cilt 23, ss. 23-49, 2012.
Özgün Makale TR DİZİN Erişim Linki
7. ELMAS B., ESEN Ö., Hisse Senedi Fiyatları İle Döviz Kuru Arasındaki Dinamik İliskinin Belirlenmesi Farklı Ülke Piyasaları İçin Bir Arastırma, Muhasebe ve Finansman Dergisi, cilt 2011, ss. 153-170, 2011.
Özgün Makale TR DİZİN Erişim Linki
Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. AYDIN C., ESEN Ö., Özçoban D., Handbook of Energy and Environment Policy, Bölüm: Economic Development as a Driver of Environmental Pollution in Net Energy-importing Countries? New Evidence from a PSTR Model, Yayın Yeri: Peter Lang, Editör: Aydin Celil, Darici Burak, 2019.
Bilimsel Kitap Erişim Linki
2. ESEN Ö., Para Bankacılık ve Finansal Sistem, Bölüm: Enflasyon, Yayın Yeri: Ekin Yayınevi, Editör: Yıldırım D. Çağrı, Çevik Emrah İ., 2018.
Bilimsel Kitap
3. ESEN Ö., BAYRAK M., Türk Cumhuriyetlerinde Bağımsızlık ve Devlet İnşa Süreci, Bölüm: Kamu Harcamaları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Geçiş Sürecindeki Türk Cumhuriyetleri Üzerine Bir Uygulama, Yayın Yeri: Ahmet Yesevi Üniversitesi, Editör: Mehmet Akif Kireçci, 2018.
Bilimsel Kitap Erişim Linki
4. ESEN Ö., AYDIN C., Handbook of Research on Sociopolitical Factors Impacting Economic Growth in Islamic Nations, Bölüm: Tunisia: Turkey-Tunisia Socio-Economic Relations, Yayın Yeri: IGI Global, Editör: Ozdemir Suleyman, Erdogan Seyfettin, Gedikli, Ayfer, 2017.
Bilimsel Kitap Erişim Linki
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. ESEN Ö., BAYRAK M., Cari Açık Enerji Sektörü ve Ortadoğu ve Asya Ülkeleri ile Ekonomik İlişkiler, Bölüm: Yapay Sinir Ağları Yöntemiyle Türkiye’nin Enerji Talebi Tahmini ve Enerji Açığı Öngörüsü [2012-2020], Yayın Yeri: İmaj Yayınevi, Editör: Saraçoğlu D.Ş., Öztürk F., 2016.
Bilimsel Kitap
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. ESEN Ö., YILDIRIM D. Ç., The Triple Deficits Phenomenon in Turkey: Real or Illusory?, International Congress of Management, Economy and Policy (02.11.2019-03.11.2019).
Tam metin bildiri
2. AYDIN C., ESEN Ö., Could Economic Growth Be a Cause or Solution to Environmental Problems? New Evidence from a Panel Smooth Transition Approach, ICOAEF 18 IV. International Conference on Applied Economics and Finance EXTENDED WITH SOCIAL SCIENCES CONFERENCE (28.11.2018-30.11.2018).
Tam metin bildiri
3. AYDIN C., ESEN Ö., Environment Kuznets Curve for Deforestation: New Evidence from a Panel Smooth Transition Regression Approach, ICOAEF 18 IV. International Conference on Applied Economics and Finance EXTENDED WITH SOCIAL SCIENCES CONFERENCE (28.11.2018-30.11.2018).
Tam metin bildiri
4. AYDIN C., ESEN Ö., EFE E., Cari Açık Düzeyi Enerji Tüketimi ve Ekonomik Büyüme İlişkisini Etkiler mi? Türkiye Örneği, Third Mediterranean International Congress on Social Sciences (MECAS III) (19.06.2018-22.06.2018).
Tam metin bildiri
5. AYDIN C., ESEN Ö., TEKKOL B., Ekonomik Büyüme – Karbondioksit Salınımı İlişkisinde Karbon Yoğunluğunun Rolü: Türkiye Örneği, Third Mediterranean International Congress on Social Sciences (MECAS III) (19.06.2018-22.06.2018).
Tam metin bildiri
6. ESEN Ö., AYDIN C., ÖZÇOBAN D., Kurumsal Kalite Yabancı Sermaye Yatırımlarını Etkiler mi? BRICS Ülkeleri ve Türkiye Örneğİ, Third Mediterranean International Congress on Social Sciences (MECAS III) (19.06.2018-22.06.2018).
Tam metin bildiri
7. ESEN Ö., AYDIN C., BAYKUŞ S., Türkiye’de Ekonomik Büyümenin Çevre Kirliliği Üzerindeki Etkisinde Enerji Yoğunluğu Seviyesi Önemli mi?., Third Mediterranean International Congress on Social Sciences (MECAS III) (19.06.2018-22.06.2018).
Tam metin bildiri
8. AYDIN C., ESEN Ö., AYDIN R., Nonlinear Deforestation and Economic Growth Nexus on Turkey’xxs Provinces: Evidence from a Smooth Transition Regression Approach, The Fourth Sarajevo International Conference on Social Sciences (26.04.2018-29.04.2018).
Özet bildiri
9. AYDIN C., ESEN Ö., Reducing CO2 emissions from transport in the European Union: Do transport taxes work?, 1st International Conference on Intelligent Transportation Systems-BANU-ITSC’18 (19.04.2018-21.04.2018).
Özet bildiri
10. ESEN Ö., AYDIN C., Electricity Consumption Forecasting in Turkey By Neural Network, Second Mediterranean International Congress on Social Sciences (MECAS II) (10.10.2017-13.10.2017).
Özet bildiri
11. ESEN Ö., AYDIN C., The analysis of current account, budget and investment-savings balance relations in Turkey: Triple deficit or triple divergence?, Mediterranean International Conference on Social Sciences (MECAS) (19.05.2017-22.05.2017).
Özet bildiri
12. AYDIN C., ESEN Ö., Does Exchange Rate Volatility Impede Export Growth in Turkey?, Third Sarajevo International Conference (27.04.2017-30.04.2017).
Özet bildiri
13. AYDIN C., ESEN Ö., Do more government expenditures retard the economic growth of Maghreb countries A dynamic panel threshold approach, BEMTUR 2016-3rd Global Conference on Busıness, Economics, Management and Tourism (24.11.2016-26.11.2016).
Özet bildiri
14. AYDIN C., ESEN Ö., Inflationary Threshold Effects in the Relationship between Unemployment and Economic Growth Evidence from Turkey, EUREFE 2016-International Conference on European Union Relationships, Economics, Finance and Econometrics (14.07.2016-16.07.2016).
Tam metin bildiri Erişim Linki
15. ESEN Ö., AYDIN C., AYDIN R., Inflation Threshold Effect on Economic Growth in Turkey, Second Sarajevo International Conference of Social Sciences (17.05.2016-20.05.2016).
Tam metin bildiri
16. AYDIN C., ESEN Ö., Energy Consumption and Economic Growth Evidence from Dynamic Panel Threshold Analysis for Turkish Republics in the Transition Process, WC-BEM 2016-5th World Conference on Business, Economics and Management (12.05.2016-14.05.2016).
Özet bildiri
17. AYDIN C., ESEN Ö., The Threshold Effects of Energy Consumption on Economic Growth in Turkey, WC-BEM 2016-5th World Conference on Business, Economics and Management (12.05.2016-14.05.2016).
Özet bildiri
18. AYDIN C., ESEN Ö., The Threshold Effects of Current Account Deficits on Economic Growth in Turkey Does the Level of Current Account Deficits Matter, ICABE 2016 -3rd International Conference on Advances in Business and Economics (27.04.2016-29.04.2016).
Özet bildiri
19. AYDIN C., ESEN Ö., BAYRAK M., Inflation and Economic Growth A Dynamic Panel Threshold Analysis for Turkish Republics in Transition Process, The 5th International Conference on Leadership, Technology, Innovation and Business Management (10.12.2015-12.12.2015).
Tam metin bildiri
20. AĞIRMAN E., ÖZCAN M., ESEN Ö., Effect of Financial Development on Economic Growth in Turkey on The Road to Becoming a Regional Power, Uluslararası Katılımlı Bölgesel İşbirliği ve Kalkınma Sempozyumu (17.10.2012-20.10.2012).
Tam metin bildiri
21. ELMAS B., ESEN Ö., YURTTANÇIKMAZ Z. Ç., Yeni Dünya Düzeniyle Başlayan Değişim Yükselen Ekonomilerin Çağı, 10. Uluslararası Finans Sempozyumu (21.10.2011-21.10.2011).
Tam metin bildiri
22. ELMAS B., ESEN Ö., Hisse Senedi Fiyatları İle Döviz Kuru Arasındaki Dinamik İlişkinin Belirlenmesi Avrasya Örneği, Uluslararası Avrasya Ekonomileri Konferansı (04.11.2010-05.11.2010).
Tam metin bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. BAYRAK M., ESEN Ö., Türkiye nin Enerji Talebi Tahmini İle Enerji Açığı Öngörüsü 2012 2020, 17. Ulusal İktisat Sempozyumu (24.10.2013-25.10.2013).
Tam metin bildiri
Editörlükler
1. Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, Yayın Yeri: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Editör (01.01.2019-).
Uluslararası Dergi EBSCO Erişim Linki
2. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yayın Yeri: Muş Alparslan Üniversitesi, Editör (01.01.2015-28.02.2019).
Ulusal Dergi TR DİZİN Erişim Linki
Ulusal Projeler
1. A Ü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ders Programı ve Sınav Yerleştirme Okuma ve Değerlendirme Otomayon Sisteminin Eğitim ve Hizmet Kalitesi Üzerine Etkilerinin Araştırılması, BAP, Araştırmacı.
2. Türkiye nin Enerji Açığı Sorunu ve Sürdürülebilir Büyüme Üzerine Etkisi On Yıllık Enerji Açığı Projeksiyonu, BAP, Araştırmacı.